SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

V teh Splošnih pogojih poslovanja se izraz “mi, naš, mi” nanaša na Galerio River.

 

SPREJEM POGOJEV


Z dostopom do vsebine te spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo določila in pogoji, določeni tukaj, ter sprejemate našo politiko zasebnosti in politiko piškotkov. Če nasprotujete katerim koli pogojem, določenim v tej pogodbi, ne smete uporabljati nobenega izdelka ali storitve na spletni strani in jo morate takoj zapustiti.

 

Strinjate se, da spletne strani ne boste uporabljali v nezakonite namene in da boste spoštovali vse veljavne zakone in predpise. Strinjate se, da spletne strani ne boste uporabljali na način, ki bi lahko poslabšal delovanje, poškodoval vsebino ali kako drugače zmanjšal splošno funkcionalnost spletne strani. Prav tako se strinjate, da ne boste ogrozili varnosti spletne strani ali poskušali dostopati do zavarovanih območij ali občutljivih podatkov.

 

Strinjate se, da boste v celoti odgovorni za vse zahtevke, izdatke, obveznosti, izgube in stroške, vključno s pravnimi stroški, ki nastanejo zaradi kakršne koli kršitve pogojev, določenih v tej pogodbi.

 

SPREMEMBE


Galeria River si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela te pogodbe brez predhodnega obvestila, vaša uporaba spletne strani se bo štela za sprejetje te pogodbe. Uporabnikom svetujemo, da redno preverjajo splošne pogoje te pogodbe.

 

Galeria River lahko po lastni presoji spremeni ali odstrani kateri koli del te spletne strani brez opozorila ali odgovornosti, ki izhaja iz takšnih ukrepov.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI


Galeria River v nobenem primeru ne bo odgovorna za posredno, posebno ali posledično škodo, vključno z izgubo posla, prihodkov, dobička ali podatkov v zvezi z vašo uporabo spletne strani.

 

Nobena določba te pogodbe ne bo izključevala odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti nastanitve Galeria River, njenih zaposlenih ali lastnikov.

 

AVTORSKE PRAVICE

 

Vsa intelektualna lastnina Galerie River, kot so blagovne znamke, trgovske znamke, patenti, registrirani modeli in vse druge samodejne pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz estetike ali funkcionalnosti spletne strani, ostajajo v lasti Galerie River.

Z uporabo spletne strani se strinjate, da boste spoštovali pravice intelektualne lastnine Galerie River in se boste vzdržali kopiranja, prenosa, posredovanja, razmnoževanja, tiskanja ali izkoriščanja kakršnega koli materiala na spletni strani v komercialne namene.

 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI


Informacije so na voljo pod pogojem, da se spletna stran ne ukvarja s svetovanjem in se nanjo ne sme v celoti zanašati pri sprejemanju kakršnih koli povezanih odločitev.

 

Informacije, ki jih vsebuje spletna stran, se zagotavljajo “takšne, kot so”, brez izraženih ali drugačnih jamstev v zvezi z natančnostjo, ustreznostjo namenu, združljivostjo ali varnostjo vseh komponent spletne strani.

 

Ne zagotavljamo neprekinjene razpoložljivosti spletne strani in ne moremo zagotoviti, da bo uporaba spletne strani brez napak.

 

TRETJE OSEBE


Ta spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani. Takih spletnih strani ne obvladujemo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo vsebino. Naše vključitev povezav na take spletne strani ne pomeni nobenega zagovarjanja pogledov, izjav ali informacij, ki jih vsebujejo.

 

ČRTANJE DOLOČB


Če se za katera koli določba te pogodbe šteje za neveljavno ali neizvršljivo, se ta določba črta, preostale določbe pa ostanejo v veljavi.

 

VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST


To pogodbo ureja veljavna slovenska zakonodaja in vsak uporabnik spletnega mesta se strinja, da ga zavezuje izključno pristojnost slovenskih sodišč brez sklicevanja na pravila, ki urejajo izbiro zakonov.

 

Ti Spošni pogoji poslovanje začnejo veljati 13. januarja 2021.
Current Weather

Ljubljana, Slovenia

20°C / 68°F

Get connected, stay connected

Follow us on social media to stay up-to-date with our latest news and exclusive offers.

[sibwp_form id=1]

Book now

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.